. .

Obowiązek oznakowania dróg ewakuacyjnych

oznakowanie dróg ewakuacyjnychObowiązek oznakowania dróg ewakuacyjnych dla zapewnienia ochrony i ewentualnie bezpiecznej drogi ucieczki osobom przebywającym w obiekcie bądź budynku, który stwarza zagrożenie dla ich zdrowia lub życia został nałożony na właściciela lub zarządcę jeśli tak stanowi umowa.

Wszelkie kwestie dotyczące obowiązku oznakowań dróg ewakuacyjnych zostały zawarte w przepisach przeciwpożarowych, między innymi w: Art. 4. ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U z 2002 roku Nr. Nr 147, poz.1229, z późniejszymi zmianami) oraz Art. 4 ust 2 pkt 4) lit a) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U Nr 80 poz. 563).

Warto wspomnieć, iż drogi ewakuacyjne muszą być oznaczone znakami dopuszczonymi do stosowania zgodnie z przepisami prawa polskiego; muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>