. .

Kategoria: Artykuły RSS feed for this category

0

Normy prawne oznakowań znakami bezpieczeństwa

Wykorzystywanie i zamieszczanie znaków bezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej i wszystkich instytucjach państwowych określane jest normami prawnymi. Podstawą prawną decydującą w kwestiach znaków ochrony przeciwpożarowej jest „PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa – Techniczne środki przeciwpożarowe” natomiast mówiąca o wykorzystywaniu znaków ewakuacyjnych to „PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja”. W normach tych zawarte są wszelkie dane dotyczące nakazów i zakazów ich używania jak również wytyczne mówiące o ich wyglądzie. Ważnym punktem jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20. 06. 2007 roku, według którego zakazuje się stosowania znaków bezpieczeństwa innych aniżeli tych, jakie posiadają świadectwo dopuszczenia do stosowania. W praktyce oznacza to tyle,

0

Obowiązek oznakowania pomieszczeń

We wszystkim budynkach użyteczności publicznej oraz w obiektach państwowych narzucony został obowiązek oznakowania znakami bezpieczeństwa pomieszczeń, w których występuje zagrożenie pożarowe bądź inne oraz wszędzie tam, gdzie owego zagrożenia zlikwidować nie można. Za prawidłowe oznakowanie budynków i obiektów odpowiada jego właściciel bądź zarządca jeśli tak stanowi umowa. W przypadku miejsca pracy w tym zakresie odpowiada pracodawca. Oznakowanie pomieszczeń może mieć charakter stały, czyli znaki bezpieczeństwa zamieszcza się w punktach, w których trwale występuje ryzyko zagrożenia a w przypadku znaków ewakuacyjnych na poziomie górnym oraz dolnym wytyczonej na stałe drogi wyjścia w sytuacji niebezpieczeństwa. Oznakowanie może również występować tymczasowo, na przykład

0

Obowiązek oznakowania dróg ewakuacyjnych

Obowiązek oznakowania dróg ewakuacyjnych dla zapewnienia ochrony i ewentualnie bezpiecznej drogi ucieczki osobom przebywającym w obiekcie bądź budynku, który stwarza zagrożenie dla ich zdrowia lub życia został nałożony na właściciela lub zarządcę jeśli tak stanowi umowa. Wszelkie kwestie dotyczące obowiązku oznakowań dróg ewakuacyjnych zostały zawarte w przepisach przeciwpożarowych, między innymi w: Art. 4. ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U z 2002 roku Nr. Nr 147, poz.1229, z późniejszymi zmianami) oraz Art. 4 ust 2 pkt 4) lit a) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia