. .

Tag: normy prawne

0

Normy prawne oznakowań znakami bezpieczeństwa

Wykorzystywanie i zamieszczanie znaków bezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej i wszystkich instytucjach państwowych określane jest normami prawnymi. Podstawą prawną decydującą w kwestiach znaków ochrony przeciwpożarowej jest „PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa – Techniczne środki przeciwpożarowe” natomiast mówiąca o wykorzystywaniu znaków ewakuacyjnych to „PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja”. W normach tych zawarte są wszelkie dane dotyczące nakazów i zakazów ich używania jak również wytyczne mówiące o ich wyglądzie. Ważnym punktem jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20. 06. 2007 roku, według którego zakazuje się stosowania znaków bezpieczeństwa innych aniżeli tych, jakie posiadają świadectwo dopuszczenia do stosowania. W praktyce oznacza to tyle,