. .

Tag: oznakowanie budynków

0

Obowiązek oznakowania pomieszczeń

We wszystkim budynkach użyteczności publicznej oraz w obiektach państwowych narzucony został obowiązek oznakowania znakami bezpieczeństwa pomieszczeń, w których występuje zagrożenie pożarowe bądź inne oraz wszędzie tam, gdzie owego zagrożenia zlikwidować nie można. Za prawidłowe oznakowanie budynków i obiektów odpowiada jego właściciel bądź zarządca jeśli tak stanowi umowa. W przypadku miejsca pracy w tym zakresie odpowiada pracodawca. Oznakowanie pomieszczeń może mieć charakter stały, czyli znaki bezpieczeństwa zamieszcza się w punktach, w których trwale występuje ryzyko zagrożenia a w przypadku znaków ewakuacyjnych na poziomie górnym oraz dolnym wytyczonej na stałe drogi wyjścia w sytuacji niebezpieczeństwa. Oznakowanie może również występować tymczasowo, na przykład