. .

Tag: rodzaje znaków ewakuacyjnych

1

Znaki ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne charakteryzują się zielonym tłem i białym oznakowaniem. Do ich wytworzenia stosuje się białą farbę fluorescencyjną, która pozwala widzieć znak nie tylko w warunkach dobrej widoczności światła dziennego, ale także w świetle sztucznym czy pomieszczeniach, które światła zostały pozbawione. Znaki ewakuacyjne mogą mieć kształt kwadratu bądź prostokąta, jednak funkcjonują także te o zaokrąglonych narożach. Wymiary znaków w przypadku kwadratu to takie, gdzie jeden z boków ma 10, 12.5, 15, 20 lub 35 centymetrów. W przypadku prostokąta krótszy bok może mieć 10, 12.5, 15, 20 lub 35 centymetrów a bok dłuży może być jego podwojeniem bądź potrojeniem. Dopuszcza się odchylenia