. .

Tag: teren skażony biologicznie

0

Inne znaki bezpieczeństwa

Znaki ewakuacyjne oraz przeciwpożarowe znajdują się w zbiorczej grupie znaków bezpieczeństwa. Grupa ta zawiera szereg innych, służących ochronie zdrowia i życia symboli. Znakami bezpieczeństwa są także tablice oznakowań innych zagrożeń, nie tylko tych pożarowych, na przykład wybuchu czy hałasu. Znaki bezpieczeństwa to także te informujące o możliwych klęskach, jak na przykład „teren skażony biologiczne”, „teren skażony chemicznie” bądź „zerwana linia wysokiego napięcia”. W grupie tej znajdują się również tablice telefonów alarmowych, urządzeń elektrycznych, orientacyjne dla gazociągów i wodociągów. Warto pamiętać, że system znaków bezpieczeństwa to nie tylko oznakowania w postaci znaków czy tablic, ale też taśmy odgradzające i antypoślizgowe oraz