. .

Tag: ustawa o drogach ewakuacyjnych

0

Obowiązek oznakowania dróg ewakuacyjnych

Obowiązek oznakowania dróg ewakuacyjnych dla zapewnienia ochrony i ewentualnie bezpiecznej drogi ucieczki osobom przebywającym w obiekcie bądź budynku, który stwarza zagrożenie dla ich zdrowia lub życia został nałożony na właściciela lub zarządcę jeśli tak stanowi umowa. Wszelkie kwestie dotyczące obowiązku oznakowań dróg ewakuacyjnych zostały zawarte w przepisach przeciwpożarowych, między innymi w: Art. 4. ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U z 2002 roku Nr. Nr 147, poz.1229, z późniejszymi zmianami) oraz Art. 4 ust 2 pkt 4) lit a) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia