. .

Tag: wygląd znaków przeciwpożarowych

0

Znaki przeciwpożarowe

Całkowity wygląd znaków przeciwpożarowych został ustanowiony przez polskie prawo. Te są zazwyczaj kwadratowe bądź prostokątne, chociaż istnieją również te okrągłe. Znaki kwadratowe maja mieć ściśle określone wymiary. Każdy bok może mieć 10, 15, 20, 25, 35 lub 50 centymetrów. Biorąc pod uwagę te prostokątne, każdy krótszy bok może mieć 10, 15, 20, 25, 35, lub 50 centymetrów a dłuższy może być jego podwojeniem. Uznawane są odchylenia od tych norm, jednak nie mogą być większe aniżeli 5 mm. Znaki przeciwpożarowe umieszczone są najczęściej na tablicach z czerwonym lub ewentualnie zielonym i żółtym tłem a sam znak jest biały. Zdarzają się również