. .

Tag: znaki bezpieczeństwa

0

Inne znaki bezpieczeństwa

Znaki ewakuacyjne oraz przeciwpożarowe znajdują się w zbiorczej grupie znaków bezpieczeństwa. Grupa ta zawiera szereg innych, służących ochronie zdrowia i życia symboli. Znakami bezpieczeństwa są także tablice oznakowań innych zagrożeń, nie tylko tych pożarowych, na przykład wybuchu czy hałasu. Znaki bezpieczeństwa to także te informujące o możliwych klęskach, jak na przykład „teren skażony biologiczne”, „teren skażony chemicznie” bądź „zerwana linia wysokiego napięcia”. W grupie tej znajdują się również tablice telefonów alarmowych, urządzeń elektrycznych, orientacyjne dla gazociągów i wodociągów. Warto pamiętać, że system znaków bezpieczeństwa to nie tylko oznakowania w postaci znaków czy tablic, ale też taśmy odgradzające i antypoślizgowe oraz

0

Elementy szczególne znaków bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa powinny być wykonane zgodnie z normami obowiązującymi na terenie Polski i w myśl prawa polskiego mówiącego o ich charakterze. Odpowiedzialni za umieszczenie znaków bezpieczeństwa w określonym obiekcie użyteczności publicznej powinni mieć na uwadze ochronę zdrowia i życia ludzi, nigdy zaś nie powinni pokusić się niską ceną wyrobu. Znaki bezpieczeństwa, szczególnie znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej mają być widoczne w świetle dziennym, sztucznym oraz w sytuacji kiedy pomieszczenie światła jakiegokolwiek zostanie pozbawione (co najmniej przez dwie godziny od momentu jego zaniku). Dlatego istotna jest doskonała jakość wyrobu, tym samym farby fluorescencyjnej, jaką pokryty jest symbol. Istnieją także wytyczne odnoszące