. .

Tag: znaki ewakuacyjne uzupełniające

0

Rodzaje znaków ewakuacyjnych

Rodzaje znaków ewakuacyjnych podzielone są wg grup. Znaki ewakuacyjne dzielą się na trzy grupy: Podstawowe znaki ewakuacyjne, Znaki ewakuacyjne dla osób niepełnosprawnych Znaki ewakuacyjne uzupełniające. Oprócz tego podziału mogą różnić się wyglądem. O ile zawsze znak posiada zielone tło a sam symbol naznaczony jest farbą w kolorze białym to znak może różnić się formą i wymiarami – stosowane są kwadratowe i te prostokątne. Do podstawowych znaków ewakuacyjnych zalicza się te, które są powszechnie stosowane, na przykład: „wyjście ewakuacyjne”, „kierunek wyjścia prawo”, „kierunek wyjścia w lewo schodami w dół”, „kierunek ewakuacyjny”, „drzwi ewakuacyjne”, „ciągnąć aby otworzyć” czy „przesunąć aby otworzyć”. Znaki