. .

Tag: znaki ewakuacyjne

1

Znaki ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne charakteryzują się zielonym tłem i białym oznakowaniem. Do ich wytworzenia stosuje się białą farbę fluorescencyjną, która pozwala widzieć znak nie tylko w warunkach dobrej widoczności światła dziennego, ale także w świetle sztucznym czy pomieszczeniach, które światła zostały pozbawione. Znaki ewakuacyjne mogą mieć kształt kwadratu bądź prostokąta, jednak funkcjonują także te o zaokrąglonych narożach. Wymiary znaków w przypadku kwadratu to takie, gdzie jeden z boków ma 10, 12.5, 15, 20 lub 35 centymetrów. W przypadku prostokąta krótszy bok może mieć 10, 12.5, 15, 20 lub 35 centymetrów a bok dłuży może być jego podwojeniem bądź potrojeniem. Dopuszcza się odchylenia

0

Elementy szczególne znaków bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa powinny być wykonane zgodnie z normami obowiązującymi na terenie Polski i w myśl prawa polskiego mówiącego o ich charakterze. Odpowiedzialni za umieszczenie znaków bezpieczeństwa w określonym obiekcie użyteczności publicznej powinni mieć na uwadze ochronę zdrowia i życia ludzi, nigdy zaś nie powinni pokusić się niską ceną wyrobu. Znaki bezpieczeństwa, szczególnie znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej mają być widoczne w świetle dziennym, sztucznym oraz w sytuacji kiedy pomieszczenie światła jakiegokolwiek zostanie pozbawione (co najmniej przez dwie godziny od momentu jego zaniku). Dlatego istotna jest doskonała jakość wyrobu, tym samym farby fluorescencyjnej, jaką pokryty jest symbol. Istnieją także wytyczne odnoszące